ความเป็นมาของบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด

 
          บริษัท สยาม เกเบียน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2002 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอุตสาหกรรมแม็คคาเฟอรี (Maccaferri Industrial Group) ประเทศอิตาลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดย Maccaferri Spa ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1879 และมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้ผลิตและให้บริการที่หลากหลายเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) และวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
          แรกเริ่มนั้น บริษัท สยาม เกเบียน จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการจัดจำหน่ายกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (Gabion) และแมทเทรส (Mattress) สำหรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินและงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ต่อมาได้ขยายการให้บริการจนครอบคลุมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จวบจนปัจจุบันบริษัท ฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) สำหรับการแยกชั้นและกรองวัสดุสำหรับงานวิศวกรรมโยธา ตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geogrid) สำหรับเสริมเสถียรภาพคันทาง (Basal Reinforcement) และกำแพงกันดินเสริมกำลัง ท่อระบายน้ำใต้ดิน (Perforated Pipe) และแผ่นระบายน้ำ (Strip Drains) สำหรับการระบายน้ำแนวดิ่งและแนวราบ เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมด้านธรณีเทคนิค (Geotechnical Instrumentation) สำหรับงานเหมืองแร่ เขื่อน และโครงสร้างใต้ดิน แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง เอชดีพีอี (HDPE Geomembrane) และแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liners) สำหรับป้องกันการรั่วซึมของของเหลวในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ บ่อขยะ (Landfill) อ่างเก็บน้ำ และอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รั้วและตาข่ายป้องกันหินร่วง (Catch Fence and Rock Fall Netting) และเส้นใยเหล็กเสริมกำลังคอนกรีต (Steel Fiber) สำหรับงานชิ้นส่วนอุโมงค์ (Segmental Lining for Tunnel) คอนกรีตดาด (Concrete Lining) และแผ่นพื้นโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Flooring)
 
การให้คำปรึกษาและพันธมิตร
          บริษัท สยาม เกเบียน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัท ฯ ไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังให้บริการออกแบบและให้คำปรึกษาร่วมกันกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า
 
โครงสร้างองค์กร
          บริษัท สยาม เกเบียน จำกัด ประกอบด้วยฝ่ายขายที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ายเทคนิคที่มีวิศวกรธรณีเทคนิคมากประสบการณ์ และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบัญชีและการเงิน ประกอบกับฝ่าย Logistic จึงทำให้บริษัท ฯ สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ รูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
 
บริษัท สยาม เกเบียน จำกัด มีสาขาย่อย 3 แห่ง ประจำอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

สำนักงานกรุงเทพมหานคร
ชั้น 24 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์
121/75 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์(662) 642 3307
โทรสาร (662) 642 3309

สำนักงานเชียงใหม่
ห้อง บี 3 อาคาร คอร์เนอร์ สโตน เลขที่ 273/1
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์(665) 321 3274
โทรสาร (665) 322 7233

สำนักงานขอนแก่น
ห้อง เอ 302 ชั้น 3 แก่นนครออฟฟิศพาร์ค
11 ถนน ศรีตาดประชาสันติ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์(664) 322 0606
โทรสาร (664) 322 0606

สำนักงานหาดใหญ่
78/79 หมู่ 2
ถนนคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์(668) 439 8406
โทรสาร(667) 439 8406
มือถือ(668) 1755 3602 และ (668) 6086 4334
สำหรับพื้นที่ภาคใต้ บริษัท ฯ มีวิศวกรฝ่ายขายประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มอีกแห่งด้วย

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา


   
MACCAFERRI® Gabion and Mattress for River Bank Protection and Retataining Wall
 
   
MACTEX® Nonwoven Geotextile for Separation and Filtration
 
   
MACGRIDTM Geogrid for Soil Reinforcement
 
   
MACPIPE® Perforated Pipe for Subsoil Drainage
 
   
MACDRAINTM for Vertical and Horizontal Drainage
 
MACLINETM Impermeable Layer for Reservoirs, Landfills and Mining Industries
 
   
Geosynthetics Clay Liner - Impermeable Layer for Reservoirs, Landfills, Leach Pad and Irrigations
 
   
Catch Fences and Barriers for Rockfall Protection
 
   
Rockfall Netting for Rockfall Protection
 
   
WIRAND® for Reinforced Concrete Segmental Lining for Tunnels, Shotcrete and Industrial Flooring
 
ACBM (Articulated Concrete Block Mattresses) for Stabilization of Underwater Cable, Oil and Gas Pipelines
 
MacWallTM for Segmental Block Retaining Walls